Language:  spanish | french | slovak | russian Our official partners:  Partner

Onlineshop

Výroba KREA-GENIC® – CHINA FREE

Prečítajte si viac o CHINA-FREE – kliknite sem

Najvyššia kvalita vďaka nemeckým GMP normám

GMP (Good Manufacturing Practice = Dobrá výrobná prax) opisuje normy na zabezpečenie kvality výrobných procesov a výrobného prostredia pri výrobe farmaceutík, aktívnych látok a medicínskych výrobkov.
Pri výrobe farmaceutík hrá kontrola kvality nevyhnutnú úlohu, pretože kolísanie kvality môže mať priamy vplyv na zdravie konzumentov.

KREA-GENIC® je vyrábaný v súlade s týmito normami. Spoľahnite sa na nemeckú kvalitu. Zdravie je najcennejšia vec, ktorú vlastníte. Preto si všímajte kvalitu podľa GMP noriem!

Systém manažmentu kvality vyhovujúci GMP normám zabezpecuje kvalitu výrobku a splnenie právnych požiadaviek orgánov dozoru zdravia záväzných pre predaj.

Zodpovedajúce smernice pre farmaceutické výrobky boli stanovené napr. Európskou komisiou, Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme (PIC/S), US FDA (Úrad vlády USA pre potraviny a liečivá) ako aj celosvetovo International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) (zatiaľ iba aktívne látky a manažment rizík kvality).

 

Bezpečnost vďaka certifikovanej kvalite

Labor

KREA-GENIC® is devoloped and produced in Germany. Made by Degussa/Alzchem

Alzchem