Language:  spanish | french | slovak | russian Our official partners:  Partner

Onlineshop

Najvyššia čistota – nevyhnutnosť od začiatku

Viac a viac titulkov hlási potraviny z Číny, do ktorých boli pridané škodlivé látky, a preto zdôrazňujeme, že v KREA-GENIC® neboli a nie sú použité žiadne suroviny z Číny.

V Číne bol napr. v roku 2006 použitý melamín na doplnenie dodávky pšeničného gluténu pre USA – určeného okrem iného na krmivo pre domáce zvieratá – na predstieranie vyššieho obsahu proteínu. Požitie viedlo k smrti zvieraťa kvôli zlyhaniu obličiek a nakoniec malo za následok celonárodné stiahnutie tohto krmiva v roku 2007.

Mimochodom: Venujte pozornosť tomu, odkiaľ máte svoje proteíny. Proteíny sa dajú kúpiť veľmi lacno na internete, ale tieto často pozostávajú z pšeničného gluténu.

Vysvetlenie: Melamín sa používa napr. lepenie drevotrieskových dosiek.

Dávajte pozor na CHINA-FREE (nie z Číny)!

Nasledujúca tabuľka ukazuje nároky na produkty podľa špecifikácií KREA-GENIC® a iného zaisteného kreatínu dostupného na trhu.

Špecifikácia KREA-GENIC®
dvojité zaistenie
Kreatín s jedným zaistením
Kreatinín < 100 ‰ < 300 ‰
Dihydrotriazin (DHT) nie je zistiteľný < 10 ‰

Špecifikácia kreatínu s jednou ochranou naznačuje, že pri jeho výrobe nebol použitý žiaden vysokokvalitný čistý kreatín monohydrát. To sa prejavuje 3-krát vyššou hodnotou kreatinínu už v základnej surovine. Tak je možná až 200% nečistota v porovnaní s KREA-GENIC®. Povedané jasnou rečou, užívateľ dostáva menej efektívny kreatín a to väčšinou za nesmierne vysoké ceny.

Zatiaľ čo dihydrotriazín nie je v KREA-GENIC® zistiteľný, kreatín s jedným zaistením pripúšťa možnú nečistotu DHT až do 10 ‰.

Predpokladáme, že kreatín monohydrát použitý na kreatín s jedným zaistením je zmesou od rozličných výrobcov. Preto pre nich nie je možné ponúkať stálu vysokú kvalitu.

Oproti tomu je KREA-GENIC® vyrábaný pri dodržiavaní tých istých prísnych predpisov, aké sú vy×adované vo farmaceutickom priemysle. Preto KREA-GENIC® garantuje stálu a nemennú vysokú kvalitu v súlade so svojou špecifikáciou.

Okrem toho je KREA-GENIC® stabilnejším produktom, pretože vykazuje 3-krát nižšiu hodnotu kreatinínu ako kreatín s jedným zaistením

 

Legenda

Kreatinín

Kreatinín je prirodzený produkt rozpadu kreatínu. Vytvára sa z kreatínu spontánnou neenzymatickou cyklizáciou pri úbytku vody a je vylučovaný obličkami. V prípade už existujúcich problémov môže spôsobiť poškodenie funkcie obličiek. Množstvo kreatinínu v originálnom produkte by preto malo byť čo najnižšie.

Dihydrotriazin (DHT)

Dihydrotriazín je surovina na výrobu farieb a pesticídov. Je to zlúcenina so nešpecifikovanými farmaceutickými a toxikologickými vlastnosťami. Zlúčenina nie je vlastná ľudskému telu a môže mať naň škodlivé účinky.

KREA-GENIC® je bezpecný a neobsahuje, respektíve obsahuje iba velmi malé množstvá (takmer neidentifikovateľné) týchto látok.

KREA-GENIC® – Bezpečná sila !

KREA-GENIC