Language:  spanish | french | slovak | russian Our official partners:  Partner

Onlineshop

Štúdia

KREA-GENIC® zlepšuje silu

Počas intenzívneho tréningu v anaeróbnom rozsahu je produkovaná kyselina mliečna. Hodnota pH v svale klesá. Výsledkom je obmedzenie energetického metabolizmu vo svalovej bunke. Vápnik, najdôležitejší pre sťahovanie, môe byť vstrebávaný do bunky iba v obmedzenej miere na uskutočnenie intenzívnych opakovaní.

Dôležité aktivity enzýmov nie sú v teraz v kyslom prostredí ďalej možné. Množstvo telom zachovávanej energie, adenozíntrifosfát (ATP) sa zmenšuje. Výsledkom je svalová únava a následne cvičenie musí byť prerušené.

KREA-GENIC® odďaľuje prerušenie cvičenia respektíve predlžuje čas, počas ktorého je možné cvičenie vykonávať. Sval môže byť zaťažovaný podstatne dlhšie a ťažšie.

Podrobnosti o účinku:

Obsiahnutý kreatín monohydrát zvyšuje hladinu kreatínu a tým aj schopnosť produkovať viac ATP = viac sily.

Obidve zaistenia proti kyseline (dvojité zaistenie) bránia rýchlemu poklesu hodnoty pH (zabraňuje svalu stať sa príliš rýchlo kyslý) a je možné absolvovať dlhší tréning v rozsahu vysokého výkonu.

Prestávky na regeneráciu medzi sériami sa skracujú, pretože pôvodná hodnota pH je obnovená rýchlejšie ako obvykle.

Legenda:
Červená čiara: KREA-GENIC®
Biela čiara: placebo

Graphik table

S KREA-GENIC® hodnota pH, ktoré pri cvičení klesá, stúpa späť rýchlejšie.

KREA-GENIC® poskytuje pri záťaži lepšie zaistenie prietoku krvi. Výsledkom je lepšia regenerácia.

Legenda:
Sivá: placebo
Červená: KREA-GENIC®

Graphik table

Doba regenerácie je podstatne kratšia. Ďalšie cvičenie môže začať skôr.

Vstrebávanie kreatínu v bunke

S KREA-GENIC® nie je potrebné brať veľké množstvá uhľohydrátov (obvykle to bola napr. hroznová šťava) spolu s kreatínom.

KREA-GENIC® so zabudovaným absorpčným posilňovačom

Kreatín + sacharid KREA-GENIC®
Up Cukor v krvi
Up Insulin
Up Na+-zadržiavanie v obličkách
Up Na+-koncentrácia v krvnej plazme
Up Vstrebávanie kreatínu vo svale
Up Na+-koncentrácia v krvnej plazme
Up Vstrebávanie kreatínu vo svale

KREA-GENIC® je o tri kroky rýchlejší a zaručuje optimálne vstrebávanie aj pri strave s nízkym obsahom uhľohydrátov.

 

Názory

Kreatín je bezpečný

Niekoľko testov toxicity vedecky dokázalo, že kreatín nie je akútne ani subakútne toxický. Na začiatku "kreatínovej éry" boli odporúčané dávky 20 g denne počas zavádzacej fázy a 5-10 g počas udržiavacej fázy. Vyšetrenia funkcií pečene a obličiek nepreukázali žiadne znaky poškodenia. Doteraz neexistuje žiaden dôkaz o potrebe takých vysokých dávok. 10 g za deň po dobu 8 dní a udržiavacia dávka 5 g sú absolútne dostatočné. Z dôvodov prevencie je odporúčania krátka doba požívania.

From "Deutsche Lebensmittel-Rundschau" 97/7/2001

Kreatín je jedným s najlepšie preskúmaných výživových doplnkov.

Jeho účinky a toxicitu skúma vyše 300 klinických vyšetrení.

European Food Safety Authority = Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (Názor Vedeckého panelu 17.02.2004): "Za predpokladu, že sa používa vysoko čistý kreatín monohydrát v potrave pre určité nutričné použitie, Panel bral do úvahy spotrebu dávok do 3g/denne doplnkového kreatínu, čo je podobné dennej fluktuácii kreatínu, je nepredpokladané, že by spôsoboval akékoľvek riziko."
"Zatiaľ, iba pre kofeín a kreatín existujú vedecké údaje ukazujúce, že majú ergogenický účinok"

Výňatok zo Scientific Committee of Food na "Zloženie a špecifikácie potravy urcenej na pokrytie výdavkov úmyselného zaťaženia svalov, obzvlášť pre športovcov" (prijaté 22. júna 2000).

EFSA je European Food Safety Authority (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín).

Tento úrad potvrdil, že denný prídel 3 g kreatín monohydrátu (čistá kvalita, opatrne s čínskymi výrobkami) nepredstavuje nebezpečenstvo pre zdravie. KREATÍN je bezpečný.

Doteraz sú jednoznačné, vedecky dokázané výkonnosť zvyšujúce účinky pri kofeíne a kreatíne. (Stav z roku 2004)