Language:  spanish | french | slovak | russian Our official partners:  Partner

Onlineshop

KREA-GENIC® – absorbčný posilňovač (booster) je tu

Použitím transportného mechanizmu závislého na sodíku je možné rýchlejšie vstrebávanie.

Molekula potrebuje dve molekuly sodíka na zvýšenie "rýchlosti natlačenia" kreatínu do bunky o 50%.
KREA-GENIC® obsahuje optimálnu hodnotu sodíka, viazaného na kreatín. Táto hodnota "tlačí" kreatín do svalovej bunky prirodzeným spôsobom.

Výsledkom je väčšie napumpovanie a napnutie bunky, aj bez veľkých množstiev uhľohydrátov.

Súťažní kulturisti poznajú nasledujúcu situáciu: často sú napnutejší a žilnatejší deň po sútaži ako priamo pocas veľkého dňa. Dôvodom je požitie nekvalitnej stravy (junk food) s množstvom kvapalín po súťaži. Sodík tlačí vodu a cukor do svalov. Vyzeráte ako mapa! Pretože sa nemôžete pripraviť na súťaž každý týždeň, optimalizovali sme KREA-GENIC® tak, aby ste dostali vodu do svalov aj bez veľkých množstiev uhľohydrátov.

Získajte KREA-GENIC® Superpump! Vyzerajte žilnatejšie a napnutejšie.

S KREA-GENIC® vždy zažijete tento pocit, bez nebezpečenstva, že sa vaše telo stane tučné.

Obrázok vpravo

ATP = adenozíntrifosfát: Udržuje telesnú energiu. Na každý pohyb telo potrebuje ATP.
V prípade potreby energie sa premieňa na ADP = adenozíndifosfát. Odštiepený fosfor vytvára energiu.
CK = kreatínkináza. Enzým zúčastnený na dodávaní energie.
PCr = fosforkreatín = dočasné uloženie energie, ak sa spotrebuje ATP.
Crn = kreatinín = produkt rozpadu kreatínu. V KREA-GENIC® iba zanedbateľné množstvá.

 

Transport kreatínu z krvi do svalov

Transport system

KREA-GENIC® je optimálne vstrebávaný. Pri dodaní 3 g KREA-GENIC™ sa iba jeho veľmi malá časť mení na kreatinín (Crn). Na druhej strane, 33% "bežného" kreatínu sa mení na kreatinín.